Regulamin

1. Doba zaczyna się o godzinie 13:00, a kończy o godzinie 10:00

2. Preferowane są rezerwacje co najmniej tygodniowe.

3. Po dokonaniu rezerwacji należy uiścić zadatek w wysokości 30% ogólnej sumy.

4. Wpłacony wcześniej zadatek jest gwarancją rezerwacji.

5. W przypadku rezygnacji z usług całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394KC).

6. Wpłata pozostałej części należności musi być uregulowana gotówką w dniu przyjazdu za cały zarezerwowany pobyt.

7. Nie zwraca się opłat za ewentualne skrócenie pobytu, a także za niewykorzystane dni.